8 (495) 236-73-54 ежедневно с 8:00 до 24:00
Ежедневно с 08:00 до 24:00 8 (495) 236-73-54
МРТ
КТ
Грачева Лилия Владимировна
Грачева Лилия Владимировна
Запись по телефону 8 (495) 236-73-54
Запись по телефону 8 (495) 236-73-54
Расположение центра на карте
Цены на услуги
название УСЛУГиЦЕНАС КОНТРАСТОМСО СКИДКОЙ
КТ органов малого таза от 4000 р. --
МРТ шейного отдела позвоночника от 5000 р. --
Весь прайс лист
Похожие врачи
Федулаев Юрий Николаевич
Федулаев Юрий Николаевич
Смехова Светлана Дмитриевна
Смехова Светлана Дмитриевна
Грачева Лилия Владимировна
Грачева Лилия Владимировна
Дмитриева Е. В.
Дмитриева Е. В.
Федосеева О. С.
Федосеева О. С.
Драчан К. М.
Драчан К. М.
Кевиш А. В.
Кевиш А. В.
Лапик Г. И.
Лапик Г. И.
Все врачи центра